Główna RODO

Naszą witrynę przegląda teraz 197 gości 

q

 
RODO

Informacje dot. przetwarzania danych osobowych

Email Drukuj PDF

Najważniejsze informacje dot. przetwarzania danych osobowych obowiązujące od 25.05.2018

 

Informujemy, że zgodnie z nowymi przepisami w zakresie ochrony danych osobowych:

 

 

  1. 1. Administrator  Danych Osobowych

Administratorem Danych Osobowych  (ADO)  w  Gminnym Ośrodku Kultury w Goraju  jest:

Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Goraju

Adres: ul. Frampolska 23, 23-400 Goraj

Kontakt: 84 685 80 43

 

  1. 2. Inspektor Ochrony Danych

 

ADO wyznaczył Inspektora Ochrony Danych (IOD)

Dane kontaktowe inspektora:  e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

 

  1. 3. Przetwarzanie danych osobowych przez ADO  W Gminnym Ośrodku Kultury w Goraju   odbywa się  w ściśle określonych celach,  zgodnie z prawem w jednej lub kilku poniżej opisanych sytuacjach:
  • w celu wypełnienia obowiązku prawnego;
  • o ile jest niezbędne do ochrony żywotnych interesów osoby fizycznej;
  • jeśli jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej;
  • za wyraźną zgodą danej osoby.

 

4. Mówiąc o danych osobowych Gminnego Ośrodka Kultury w Goraju  należy rozumieć  wszystkie zgromadzone  tam zasoby informacyjne zawierające ten rodzaj  danych  niezależnie od ich postaci: papierowej czy elektronicznej.

5. Czas przechowywania danych osobowych zależy od kategorii tych danych i wynosi od kliku do kilkudziesięciu lat i warunkowany jest przede wszystkim przepisami prawnymi.

6. Dane osobowe mogą być udostępniane upoważnionym prawnie instytucjom lub organom państwa zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie na ich wniosek.

7. Każdej osobie, której dane są przetwarzane przez ADO przysługują następujące prawa:

a)      do dostępu do swoich danych;

b)      do sprostowania swoich danych;

c)       do usunięcia swoich danych;

d)      do ograniczenia przetwarzania swoich danych;

e)      do sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych;

f)       cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie nie wpływa na przetwarzanie,   które było dokonywane wcześniej w związku ze zgodą, której udzieliłeś wcześniej;

g)      prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

8. ADO nie przetwarza danych osobowych poza UE .

9. ADO chroni wszystkie informacje, w tym dane osobowe, przed nieuprawnionym dostępem, czy modyfikacją na poziomie organizacyjnym i technicznym

 

 

Podstawa prawna UE:

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016R0679&from=PL

 

Podstawa prawna PL:

Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych

http://orka.sejm.gov.pl/proc8.nsf/ustawy/2410_u.htm

 


Copyright ? 2010 GOK - Goraj,
wyk. Łukasz Bracha